Deze webwinkel maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Toolkit minder papier, meer tijd voor zorg

Voor het in kaart brengen en duurzaam en verantwoord afschaffen van onnodige registraties in de intramurale ouderenzorg.

De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt uw team op een eenvoudige manier onnodige registraties op te sporen en terug te dringen. U krijgt inzicht in hoe u en uw collega’s over bepaalde registraties denken, hoe u er in de praktijk mee omgaat en hoe het anders kan.

In de toolkit vindt u deze materialen:


Schrapsessies regeldruk

Samen met partners en het ministerie van VWS organiseren we schrapsessies Regeldruk, waarin we de toolkit toelichten en zorgteams helpen er direct mee aan de slag te gaan. U kunt uw team aanmelden voor een schrapsessie ouderenzorg of voor de gehandicaptenzorg.

De instrumenten uit de toolbox zijn gebaseerd op een methodiek die Stichting De Waalboog in 2014 ontwikkelde om registraties op te ruimen: ‘De Opruimdienst’. Zowel zorgmedewerkers als management en bestuur van De Waalboog hebben positieve ervaringen met de methodiek, waarmee zij tientallen registraties hebben opgeruimd.

Auteur(s): Sabina Mak (Vilans), Else Stapersma (Vilans) en Toos Smulders (De Waalboog)
Jaartal: 2016
Trefwoord: Toolkit registratielasten, onnodige registraties opruimen, administratielast verminderen, registratielast terugdringen, registratie

Prijs: €40,00
  • Gratis verzending Nederland en BelgiĆ«