Deze webwinkel maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Vilans
webwinkel

Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vilans webwinkel zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van Vilans. U accepteert de toepasselijkheid van deze voorwaarden zodra u in de Vilans webwinkel een bestelling plaatst en/of een aanbieding accepteert. Afwijken van bepalingen in deze leveringsvoorwaarden kan alleen schriftelijk, waarbij opgemerkt dat overige bepalingen onverkort geldig blijven.

Vilans maakt bij de uitvoering van bestellingen in de Vilans webwinkel gebruik van de diensten van Hexspoor Support Center BV in Boxtel.

Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van publicaties en producten van Vilans zijn vrijblijvend. Vilans houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Vilans verkoopt geen producten die niet in onze webwinkel staan.

Prijzen

De prijzen in de Vilans webwinkel zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief verzendkosten en btw, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en kunnen zonder vooraankondiging worden aangepast door Vilans.

Het is mogelijk dat de prijzen voor producten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan. In dat geval heeft u het recht de bestelling te annuleren binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Vilans. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van deze prijswijziging.

Boekhandels ontvangen 25 % korting op de verkoopprijs zoals vermeld in de webwinkel van Vilans. De winkelwagen toont de prijs inclusief btw.

Betalingen

Betaling van producten moet in euro’s plaatsvinden. U ontvangt bij aflevering een factuur met daarop de betaalgegevens van Hexspoor (bank- of girorekening). De betaling moet binnen veertien dagen zijn ontvangen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen, ontvangt u een aanmaning. Daarbij berekenen wij administratiekosten van € 7,50.

Levertijd

Na ontvangst van uw bestelling wordt uw bestelling verwerkt en, indien op voorraad, binnen vijf werkdagen verzonden. Afgesproken levertijden zijn een richtlijn. Indien de levertijd is vertraagd, geeft dat geen recht op schadevergoeding.

Reclames en retourzendingen

Wij voeren uw bestelling uit met uiterste zorgvuldigheid. Maar ook dan zijn fouten niet uitgesloten. Wij verzoeken u uw geleverde bestelling binnen vijf werkdagen na ontvangst te controleren. Blijkt de levering niet in overeenstemming met uw bestelling (verkeerde titels, verkeerde aantallen, beschadigingen tijdens transport), dan dient u dit binnen twee werkdagen te melden. Dit doet u via de helpdesk contact@vilanswebwinkel.nl. Vilans neemt contact met u op voor de afwikkeling van uw melding.

Een eventuele retourzending dient binnen zeven werkdagen na ontvangst van de levering aangemeld te worden via de helpdesk: contact@vilanswebwinkel.nl. De retourzending is voor uw rekening. Let op: niet aangemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd of in behandeling genomen.

Voor erkende boekwinkels geldt: onverkochte exemplaren kunnen tot zes maanden na levering geretourneerd worden aan het Verzendhuis Hexspoor Support Center. Vilans brengt € 12,50 administratiekosten in rekening. De retourzending is voor rekening van de boekhandel.

Het retouradres voor boekhandels is:
Hexspoor Support Center BV
Postbus 258, 5280 AG BOXTEL
Telefoon 0411 633470
Fax 0411 652121

Aansprakelijkheid

Vilans is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortkomend uit onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in door haar uitgegeven (schriftelijk of geautomatiseerde) publicaties.

Stichting Vilans, Utrecht.